За нашата компанија

Кои сме ние

Студио ТТ е една од првите приватни проектантски компании во Република Македонија. Основана во 1991 година, од дги Трајковски Трајко, кој е сопственик на компанијата, а воедно и управител.

Основни дејности на “СтудиоТТ ” се:
• Проектирање на објекти и ентериери
• Надзор, консaлтинг и инженеринг
• Раководење со изградба
• Проценки на недвижен имот и транспортни средства
• Дистрибуција и продажба на модерни био-камини (био – етанол) Студио “ТТ “поседува лиценца Б за проектирање, лиценца Д за надзор над изградба на градби и лиценца Овластување Б за инжинер за изведба. Исто така, поседува и Сертификат за проектен менаџмент во градежништво, кој овозможува изработка на студии за економска исплатливост при изградба на објекти.

Од почетокот на своето работење
Студио ТТ” е препознатлива по својот професионализам, креативност и многуте задоволни инвеститори.
Во своето 30-годишно постоење “Студио ТТ” стои зад многубројни проекти и над 110 реализирани објекти. Во текот на годините, секогаш ги следиме последните трендови во дизајнот и употребата на нови материјали. Поради тоа, секојдневно ја прошируваме нашата основна дејност во обид да Ви приближиме повеќе нови современи производи за обликување на Вашиот простор.

Нашиот Тим

ДГИ Трајковски Трајко - ОСНОВАЧ
СтудиоТТ “ Основана во 1991 година, од дги Трајковски Трајко, кој е сопственик на компанијата, а воедно и управител.Фирмата е една од првите приватни проектантски компании во Република Македонија.