MKD ENG
     
     
За Нас    
"Студио ТТ" е една од првите приватни проектантски компании во Република Македонија. Основана во 1991 година, од дги Трајковски Трајко, кој е сопственик на компанијата, а воедно и управител.

Основни дејности на "Студио ТТ" се:
• Проектирање на објекти и ентериери
• Надзор, консaлтинг и инженеринг
• Раководење со изградба
• Проценки на недвижен имот и транспортни средства
• Дистрибуција и продажба на модерни био-камини (био - етанол)
  "Студио ТТ" поседува лиценца Б за проектирање, лиценца Д за надзор над изградба на градби и Овластување Б за инжинер за изведба. Исто така, поседува и Сертификат за проектен менаџмент во градежништво, кој овозможува изработка на студии за економска исплатливост при изградба на објекти.

Од почетокот на своето работење
"Студио ТТ" е препознатлива по својот професионализам, креативност и многуте задоволни инвеститори.
Во своето 20-годишно постоење "Студио ТТ" стои зад многубројни проекти и над 110 реализирани објекти. Во текот на годините, секогаш ги следиме последните трендови во дизајнот и употребата на нови материјали. Поради тоа, секојдневно ја прошируваме нашата основна дејност во обид да Ви приближиме повеќе нови современи производи за обликување на Вашиот простор.
Лиценци

ИНФОРМАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ:

Се става биоетанол во горилникот
Горилникот не се полни повеќе од ¾
Се пали со долга запалка.
Се препорачува при палење да стоите странично, а не пред каминот. Неопходни се 5-10 мин. пламенот да ја достигне оптималната температура и да биде ефектен.
За гаснење на пламенот се користи специјална рачка со која се затвара капакот на горилникот.
Во зависност од горилникот, пламенот може да се регулира

ВНИМАНИЕ!
Камините се направени за работа само со биоетанол! Да не се користат други горива, бензини, масла! Студио ТТ не презема одговорност за било какви материјални и физички штети при експлоатација и неправилна употреба на биокамините.


ЗОШТО БИОКАМИНИТЕ СЕ ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР ЗА ВАС:

- БЕЗ ОЏАК
- БЕЗ МИРИС И ЧАД
- БЕЗ ШТЕТНИ ГАСОВИ
- БЕЗ ИСКРИ
- БЕЗ ЦЕПЕЊЕ ДРВА
- БЕЗ ПЕПЕЛ
- ЗАТОПЛУВААТ БРЗО
- ЕВТИНО ГОРИВО БЕЗ РАСХОД
- ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
- НЕМА ЗАГУБА НА ТОПЛИНА
- ЗДРАВИ ЗА ОКОЛИНАТА

ШИРЕЊЕ НА ТОЛИНА ПРИ БИОКАМИНИ И ПРИ ОБИЧНИ КАМИНИ

   
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:
- Внимавајте деца да не играат покрај запален камин
- Внимавајте на вашата коса кога се движите покрај каминот
- Не пушете за време на палење на каминот
- Не оставајте каминот да гори кога не сте тука
- Во случај да сакате да го запалите биокаминот кога е ладен, а во горилникот останал биоетанол, оставете го отворен една минута, па потоа запалете
- Да не се чисти горилникот веднаш откако ќе го изгасните огнот, оставите нека се олади
- Се препорачува горилникот да биде затворен кога не гори
- Не се препорачува во горилникот да остане биоетанол после употреба.
- Биокамините не служат за затоплување вода или готвење.
- Подвижните биокамини да се постават подалеку од запаливи материјали

 

 
   
   
   
   
   
   

повеќе »

10% ПОПУСТ
Цена со попуст (380€)
ФОКСТРОТ
 

повеќе »

10% ПОПУСТ
Цена со попуст (390€)
ХОТЕЛ
 

ИНФОРМАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ:

Се става биоетанол во горилникот
Горилникот не се полни повеќе од ¾
Се пали со долга запалка.
Се препорачува при палење да стоите странично, а не пред каминот. Неопходни се 5-10 мин. пламенот да ја достигне оптималната температура и да биде ефектен.
За гаснење на пламенот се користи специјална рачка со која се затвара капакот на горилникот.
Во зависност од горилникот, пламенот може да се регулира

ВНИМАНИЕ!
Камините се направени за работа само со биоетанол! Да не се користат други горива, бензини, масла! Студио ТТ не презема одговорност за било какви материјални и физички штети при експлоатација и неправилна употреба на биокамините.


ЗОШТО БИОКАМИНИТЕ СЕ ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР ЗА ВАС:

- БЕЗ ОЏАК
- БЕЗ МИРИС И ЧАД
- БЕЗ ШТЕТНИ ГАСОВИ
- БЕЗ ИСКРИ
- БЕЗ ЦЕПЕЊЕ ДРВА
- БЕЗ ПЕПЕЛ
- ЗАТОПЛУВААТ БРЗО
- ЕВТИНО ГОРИВО БЕЗ РАСХОД
- ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
- НЕМА ЗАГУБА НА ТОПЛИНА
- ЗДРАВИ ЗА ОКОЛИНАТА

ШИРЕЊЕ НА ТОЛИНА ПРИ БИОКАМИНИ И ПРИ ОБИЧНИ КАМИНИ

   
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:
- Внимавајте деца да не играат покрај запален камин
- Внимавајте на вашата коса кога се движите покрај каминот
- Не пушете за време на палење на каминот
- Не оставајте каминот да гори кога не сте тука
- Во случај да сакате да го запалите биокаминот кога е ладен, а во горилникот останал биоетанол, оставете го отворен една минута, па потоа запалете
- Да не се чисти горилникот веднаш откако ќе го изгасните огнот, оставите нека се олади
- Се препорачува горилникот да биде затворен кога не гори
- Не се препорачува во горилникот да остане биоетанол после употреба.
- Биокамините не служат за затоплување вода или готвење.
- Подвижните биокамини да се постават подалеку од запаливи материјали

 

 
   
   
   
   
   
   

 • БАРДОВЦИ
   
 • ДЕСТАН
   
 • ДИНЕВСКИ
   
 • ГАЛИЧНИК
 • ЃУРЧИНОВ
 • ЈОСИП
   
   
   
   

   

   

 • КОЗЛЕ
   
   
   
   

   

   

 • КУЧКОВО
   
   
   
   

   

   

 • МАТКА
   
   
   
   

   

   

 • ПИАНО
   
   
   
   

   

   

 • САЗДОВСКИ
   
   
   
   
   

   

   

 • ТИХО
   
   
   
   

   

   

 • ТОНИ
   
   
   
   

   

   

 • ТРАЈКОВСКИ
   
   
   
   

   

   

 • ВАНЕВ
   
   
   
   

   

   

 • ВОДНО
   
   
   
   

   

   

 • Св. ВИНКО ПАУЛСКИ
   
   
   
   
       

   

   

Newsletter
ул. Орце Николов бр 141
1000 Скопје Р. Македонија

Тел. Моб 070 250 265
e-mail: info@studiott.com.mk

qrcode